021-6839 0963 18516057022

CONTACT US

联系我们

地址:上海市浦东新区蔡伦路1690号2号楼405室
电话:021-6839 0963 / 185 1605 7022
邮箱:lixin@supersemi.com.cn
查看更多联系我们

产品中心

您的当前位置:网站首页 - 产品中心
功能区别产品型号功能简述产品规格
600V SJ-MOSFET Gen-II(E)SSW60R028S2E

600V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-247

600V SJ-MOSFET Gen-II(E)SSW60R030SFD2

600V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ With Fast-Recovery

TO-247

600V SJ-MOSFET Gen-II(E)SSW60R040S2E

600V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-247

600V SJ-MOSFET Gen-II(E)SSW60R043SFD2

600V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ With Fast-Recovery

TO-247

600V SJ-MOSFET Gen-II(E)SSW60R070S2E

600V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-247

600V SJ-MOSFET Gen-II(E)SSF60R070S2E/SSP60R070S2E

600V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-220F/TO-220

600V SJ-MOSFET Gen-II(E)SSB60R075SFD2/SSW60R075SFD2

600V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ With Fast-Recovery

TO-263/TO-247

600V SJ-MOSFET Gen-II(E)SSF60R099S2E/SSP60R099S2E/SSW60R099S2E

600V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-220F/TO-220/TO-247

600V SJ-MOSFET Gen-II(E)SSF60R190S2E/SSP60R190S2E

600V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-220F/TO-220

600V SJ-MOSFET Gen-II(E)SSF60R190SFD2/SSP60R190SFD2

600V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ With Fast-Recovery

TO-220F/TO-220

600V SJ-MOSFET Gen-II(E)SSF60R260S2E/SSP60R260S2E

600V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-220F/TO-220

600V SJ-MOSFET Gen-II(E)SST60R280S2E

600V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-252

600V SJ-MOSFET Gen-II(E)SSF60R360S2E/SSP60R360S2E/SST60R360S2E

600V N-Channel Super-Junction MOSFET Gen-Ⅱ

TO-220F/TO-220/TO-252

13 条记录 1/1 页